Lamotrigin i vedlikeholdsbehandling av bipolar lidelse

Lenke: Lamotrigin i vedlikeholdsbehandling av bipolar lidelse

Original tittel: Lamotrigine in the maintenance treatment of bipolar disorder

Først publisert: 15.09.2021

Sist faglig oppdatert: 15.09.2021

Tema: Depresjon og mani

Emner: Bipolar lidelse, Antiepileptika, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English