Legemidler mot selvskading hos voksne

Lenke: Legemidler mot selvskading hos voksne

Original tittel: Pharmacological interventions for self‐harm in adults

Først publisert: 10.01.2021

Sist faglig oppdatert: 10.01.2021

Tema: Selvmord og selvskade

Emner: Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk