Magnetisk-konvulsiv terapi for behandlingsresistent depresjon

Lenke: Magnetisk-konvulsiv terapi for behandlingsresistent depresjon

Original tittel: Magnetic seizure therapy for treatment‐resistant depression

Først publisert: 16.06.2021

Sist faglig oppdatert: 16.06.2021

Tema: Depresjon og mani

Emner: Depresjon

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English