Opplæring av helsepersonell i å reagere på partnervold mot kvinner

Lenke: Opplæring av helsepersonell i å reagere på partnervold mot kvinner

Original tittel: Training healthcare providers to respond to intimate partner violence against women

Først publisert: 31.05.2021

Tema: Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Kvinner, Mishandling, Opplæringstiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English