Prognostiske modeller for å forutsi tilbakefall eller tilbakefall av alvorlig depressiv lidelse hos voksne

Lenke: Prognostiske modeller for å forutsi tilbakefall eller tilbakefall av alvorlig depressiv lidelse hos voksne

Original tittel: Prognostic models for predicting relapse or recurrence of major depressive disorder in adults

Først publisert: 05.05.2021

Sist faglig oppdatert: 05.05.2021

Tema: Depresjon og mani

Emner: Diagnostikk og utredning, Depresjon, Forebygging, Voksne

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English