Psykososiale tiltak mot selvskading hos voksne

Lenke: Psykososiale tiltak mot selvskading hos voksne

Original tittel: Psychosocial interventions for self‐harm in adults

Først publisert: 21.04.2021

Sist faglig oppdatert: 19.12.2022

Tema: Selvmord og selvskade

Emner: Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English