Sedativer for opiatabstinens hos nyfødte

Lenke: Sedativer for opiatabstinens hos nyfødte

Original tittel: Sedatives for opiate withdrawal in newborn infants

Først publisert: 19.09.2007

Sist faglig oppdatert: 18.05.2021

Tema: Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Opioidavhengighet, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English