Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ved depressive lidelser hos barn og ungdom

Lenke: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ved depressive lidelser hos barn og ungdom

Original tittel: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for depressive disorders in children and adolescents

Først publisert: 24.05.2021

Sist faglig oppdatert: 24.05.2021

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Depresjon, Antidepressiva, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English