Tilnærming for seponering versus fortsatt behandling med antidepressiver for depresjon og angst hos voksne

Lenke: Tilnærming for seponering versus fortsatt behandling med antidepressiver for depresjon og angst hos voksne

Original tittel: Approaches for discontinuation versus continuation of long‐term antidepressant use for depressive and anxiety disorders in adults

Først publisert: 22.04.2021

Sist faglig oppdatert: 22.04.2021

Tema: Depresjon og mani, Angst

Emner: Depresjon, Angst

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English