Tilnærminger for seponering versus fortsettelse av langvarig bruk av antidepressiva for depressive lidelser og angstlidelser hos voksne

Lenke: Tilnærminger for seponering versus fortsettelse av langvarig bruk av antidepressiva for depressive lidelser og angstlidelser hos voksne

Original tittel: Approaches for discontinuation versus continuation of long‐term antidepressant use for depressive and anxiety disorders in adults

Først publisert: 22.04.2021

Sist faglig oppdatert: 22.04.2021

Tema: Depresjon og mani, Angst

Emner: Depresjon, Antidepressiva, Angst, Voksne

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English