Tiltak for å forebygge type 2 diabetes hos voksne med psykiske lidelser i lav- og mellominntektsland

Lenke: Tiltak for å forebygge type 2 diabetes hos voksne med psykiske lidelser i lav- og mellominntektsland

Original tittel: Interventions for preventing type 2 diabetes in adults with mental disorders in low‐ and middle‐income countries

Først publisert: 16.02.2021

Sist faglig oppdatert: 16.02.2021

Tema: Kropp og sinn

Emner: Psykiske lidelser, Sosial ulikhet i helse, Forebygging, Voksne, Diabetes

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English