Undervisning av helsepersonell i å respondere på partnervold mot kvinner

Lenke: Undervisning av helsepersonell i å respondere på partnervold mot kvinner

Original tittel: Training healthcare providers to respond to intimate partner violence against women

Først publisert: 21.05.2021

Sist faglig oppdatert: 21.05.2021

Tema: Traumer, stress og overgrep

Emner: Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English