Farmakologiske tiltak for forebygging av vektøkning hos personer med schizofreni

Lenke: Farmakologiske tiltak for forebygging av vektøkning hos personer med schizofreni

Original tittel: Pharmacological interventions for prevention of weight gain in people with schizophrenia

Description:

10.1002/14651858.CD013337

Først publisert: 03.10.2022

Sist faglig oppdatert: 19.12.2022

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English