Kontrolltiltak i randomiserte studier blant personer med psykiske lidelser

Lenke: Kontrolltiltak i randomiserte studier blant personer med psykiske lidelser

Original tittel: Control interventions in randomised trials among people with mental health disorders

Description:

https://doi.org/10.1002/14651858.MR000050.pub2

Først publisert: 04.04.2022

Sist faglig oppdatert: 04.04.2022

Tema: Depresjon og mani

Emner: Forskning, Psykiske lidelser

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English