Krisetiltak for pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse

Lenke: Krisetiltak for pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse

Original tittel: Crisis interventions for people with borderline personality disorder

Først publisert: 26.09.2022

Tema: Personlighetsforstyrrelser

Emner: Akuttpsykiatri, DPS, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English