Psykologisk behandling av depresjon og angst ved demens og mild kognitiv svikt

Lenke: Psykologisk behandling av depresjon og angst ved demens og mild kognitiv svikt

Original tittel: Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and mild cognitive impairment

Description:

https://doi.org/10.1002/14651858.CD009125.pub3

Først publisert: 25.04.2022

Sist faglig oppdatert: 25.04.2022

Tema: Alderspsykiatri

Emner: Depresjon, Kognitiv funksjon, Psykoterapi, Demens, Angst

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English