Farmakologisk, non-invasiv hjernestimulering og psykologiske tiltak, og kombinasjon av disse, for behandling av depresjon etter hjerneslag

Lenke: Farmakologisk, non-invasiv hjernestimulering og psykologiske tiltak, og kombinasjon av disse, for behandling av depresjon etter hjerneslag

Original tittel: Pharmacological, non‐invasive brain stimulation and psychological interventions, and their combination, for treating depression after stroke

Først publisert: 05.07.2023

Tema: Depresjon og mani, Kropp og sinn

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English