Kognitiv stimulering for å forbedre kognitiv fungering hos personer med demens

Lenke: Kognitiv stimulering for å forbedre kognitiv fungering hos personer med demens

Original tittel: Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia

Description:

https://doi.org/10.1002/14651858.CD005562.pub3

Først publisert: 31.01.2023

Sist faglig oppdatert: 15.02.2023

Tema: Alderspsykiatri

Emner: Kognitiv funksjon, Kognitiv trening, Demens

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English