Medikamentell behandling av panikkanfall hos voksne: en nettverks-metaanalyse

Lenke: Medikamentell behandling av panikkanfall hos voksne: en nettverks-metaanalyse

Original tittel: Pharmacological treatments in panic disorder in adults: a network meta‐analysis

Først publisert: 28.11.2023

Tema: Angst

Emner: Panikklidelse

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English