Metode for vurdering av forvirring i intensivavdeling for diagnostikk av delirium hos voksne

Lenke: Metode for vurdering av forvirring i intensivavdeling for diagnostikk av delirium hos voksne

Original tittel: Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM‐ICU) for the diagnosis of delirium in adults in critical care settings

Først publisert: 21.11.2023

Tema: Diagnostikk og utredning, Akuttpsykiatri

Emner: Delirium

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English