Spesifikk psykoterapi sammenlignet med andre terapier eller ingen behandling for alvorlig og vedvarende anorexia nervosa

Lenke: Spesifikk psykoterapi sammenlignet med andre terapier eller ingen behandling for alvorlig og vedvarende anorexia nervosa

Original tittel: Specific psychological therapies versus other therapies or no treatment for severe and enduring anorexia nervosa

Først publisert: 23.08.2023

Tema: Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English