Psykologisk behandling av depresjon hos eldre som bor på institusjon

Lenke: Psykologisk behandling av depresjon hos eldre som bor på institusjon

Original tittel: Psychological therapies for depression in older adults residing in long‐term care settings

Description:

https://doi.org/10.1002/14651858.CD013059.pub2

Først publisert: 19.03.2024

Tema: Depresjon og mani, Alderspsykiatri

Emner: Depresjon, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English