Psykologiske tiltak for depresjon og angst hos pasienter med koronarsykdom, hjertesvikt eller atrieflimmer

Lenke: Psykologiske tiltak for depresjon og angst hos pasienter med koronarsykdom, hjertesvikt eller atrieflimmer

Original tittel: Psychological interventions for depression and anxiety in patients with coronary heart disease, heart failure or atrial fibrillation

Først publisert: 05.04.2024

Tema: Depresjon og mani, Kropp og sinn, Angst

Emner: Depresjon, Kropp og sinn, Angst

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English