Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Lenke: Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Description:

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med flerkulturell bakgrunn. 
East Meets West er IHSG sin ungdomsgruppe. Medlemmene har både etnisk norsk og flerkulturell bakgrunn. Interkulturell Kvinnegruppe er en egen gruppe i IHSG. Gruppa skal ha fokus på saker som angår kvinner og deres rettigheter og plikter.

Først publisert: 16.11.2018

Sist faglig oppdatert: 16.11.2018

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Frivillige organisasjoner

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: Internasjonal helse- og sosialgruppe

Språk: Norsk