NSSF - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Lenke: NSSF - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Description:

NSSF er et nasjonalt kompetansesenter som skal utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge, og bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 16.12.2015

Tema: Selvmord og selvskade

Emner: Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Utgiver: Universitetet i Oslo (UiO)

Språk: Norsk