13 -15-åringer fra vanlige familier i Norge – hverdagsliv og psykisk helse

Lenke: 13 -15-åringer fra vanlige familier i Norge – hverdagsliv og psykisk helse

Description:

Rapporten gir et bredt bilde av hverdagslivet og den psykiske helsen til ungdom fra vanlige familier i Norge.

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Psykisk helse

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk