En god barndom varer livet ut

Lenke: En god barndom varer livet ut

Original tittel: Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017)

Først publisert: 01.01.2014

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Seksuelle overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet, Traumer, stress og overgrep, Forebygging

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Regjeringen.no

Språk: Norsk