Et jevnere utdanningsløp

Description:

Formålet med rapporten var å fremskaffe en oversikt over kunnskapen om, og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres, for at barnehager, skoler og SFO kan bidra mer til å jevne ut sosiale
forskjeller og øke den sosiale mobiliteten.

Først publisert: 15.02.2024

Tema: Arbeidsinkludering, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barnehager

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Språk: Norsk