Flyktningbibliotek (hos NKVTS)

Lenke: Flyktningbibliotek (hos NKVTS)

Description:

Forskningsbasert litteratur om psykososial oppfølging av flyktninger. Nyttig ressurs for migrasjonshelse.

Tema: Flyktninger og innvandrere, Databaser, Traumer, stress og overgrep

Emner: Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Databaser, Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk