Koronabibliotek (hos NKVTS)

Lenke: Koronabibliotek (hos NKVTS)

Description:

Databasen viser en oversikt over forskningsbasert kunnskap rundt psykososiale forhold og sårbare grupper ved pandemi, med fokus på covid-19 spesielt.

Tema: Covid-19, Databaser, Kropp og sinn

Emner: COVID-19

Dokumenttype: Databaser, Forskning

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk