Kunnskaps- og beslutningsstøtte for kommunene

Intern lenke: Kunnskaps- og beslutningsstøtte for kommunene

Original tittel: Kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte for kommunene

Description:

Kunnskapsstøtte og beslutningsstøtte til kommunene

Tema: Kommunehelsetjeneste

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk