Kunnskapsbank om tjenester til personer med utviklingshemming

Lenke: Kunnskapsbank om tjenester til personer med utviklingshemming

Original tittel: NAKUs kunnskapsbank

Description:

Kunnskapsbanken er en veiviser til kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU arbeider med.

Tema: Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Oppslagsverk, Pasientinformasjon, Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU)

Språk: Norsk