Demensutredning i kommunehelsetjenesten – utredningsverktøy til bruk for helsepersonell

Lenke: Demensutredning i kommunehelsetjenesten – utredningsverktøy til bruk for helsepersonell

Description:

Verktøyet ledsages av en veileder som gir utfyllende informasjon.

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri

Emner: Nevrologi, Demens, Sykehjem, Kommunehelsetjeneste, Eldre

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk