Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 1 - Depressive og bipolare lidelser

Intern lenke: kiddie-sads-pl-dsm-5-tilleggshefte1-depressive-og-bipolare-lidelser

Først publisert: 28.01.2020

Sist faglig oppdatert: 28.01.2020

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Depresjon, Bipolar lidelse

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Språk: Norsk