Nature Mental Health

Lenke: Nature Mental Health

Intro:

Open access-tidsskrift som publiserer nyskapende studier av nevrobiologiske, sosiale og psykologiske faktorer bak psykiske lidelser. Fagfellevurderingene utføres av fulltidsansatte redaktører, så tidsskriftet er ikke avhengig av eksterne vurderinger av artiklene.

Tema: Psykisk helse

Dokumenttype: Tidsskrifter

Utgiver: Nature Publishing Group

Språk: English