Sårbehandling - NIFS retningslinjer for behandling av ulike typer sår

Lenke: Sårbehandling - NIFS retningslinjer for behandling av ulike typer sår

Description:

Norsk interessefaggruppe for sårheling, NIFS, en ideell og tverrfaglig organisasjon for helsearbeidere som er opptatt av eller arbeider med kroniske sår eller sårproblematikk.

En samling med retningslinjer som omhandler:

  • Generell sårbehandling
  • Infiserte sår
  • Trykksår
  • Venøse sår
  • Arterielle sår
  • Diabetessår

På hjemmesidene til NIF finnes også informasjon om brannskader og om bandasjer og sårbehandlingsprodukter.

Tema: Eldre, Allmennmedisin, Hud

Emner: Sårbehandling

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: NIFS - Norsk interessefaggruppe for sårheling

Språk: Norsk