Attestasjonsarbeid - Veileder for legers attestasjonsarbeid i klinisk praksis

Lenke: Attestasjonsarbeid - Veileder for legers attestasjonsarbeid i klinisk praksis

Original tittel: Fortelling, funn, fortolkning, formidling: En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

Description:

Inneholder kortfattede, praktiske retningslinjer for attestasjonsarbeidet i klinisk praksis, slik det møtes i en leges hverdag.

Tema: Allmennmedisin

Emner: Allmennmedisin

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk