Genetikkportalen - medisinsk-genetiske analyser

Lenke: Genetikkportalen - medisinsk-genetiske analyser

Description:

Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge. Her presenteres DNA- og kromosomanalyser ved arvelige sykdommer, inkludert syndromer; samt genetiske analyser av cancerceller – cancercytogenetikk/molekylær patologi.

Tema: Allmennmedisin, Laboratoriemedisin

Emner: Laboratoriemedisin

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Haukeland Universitetssykehus

Språk: Norsk