Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser

Lenke: Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser

Først publisert: 27.05.2020

Sist faglig oppdatert: 29.05.2020

Tema: Allmennmedisin

Emner: Akuttmedisin, Kommunehelsetjeneste

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk