Oppmerksomhetstrening (OT) og Stressmestring

Lenke: Oppmerksomhetstrening (OT) og Stressmestring

Tema: Allmennmedisin

Emner: Helsefremmende og forebyggende tiltak

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk