Anestesi – retningslinjer for smertelindring (Legeforeningen)

Lenke: Anestesi – retningslinjer for smertelindring (Legeforeningen)

Original tittel: Retningslinjer for smertelindring – 2009

Description:

Dette er reviderte retningslinjer for smertebehandling i Norge. Tidligere utgave var fra 2004.  Retningslinjene omhandler utredning, generell behandling, ulike typer smerte, organisering av smertebehandlingen og kompetanse i tillegg til behandling av følgende:

  • Smerter hos gravide og ammende
  • Smerter ved inflammatorisk revmatisk sykdom og artrose
  • Andre kroniske muskel- og skjelettsmerter
  • Smerter ved langtkommet uhelbredelig sykdom
  • Nevropatisk smerte
  • Søvn og smerte
  • Barn og smerte
  • Smerte hos eldre
  • Smerte hos rusmiddelmisbrukere

Først publisert: 03.04.2009

Tema: Anestesiologi, Allmennmedisin, Muskel og skjelett

Emner: Anestesi, Legemidler, Smerte

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk