Lindrende sedering i livets sluttfase (Legeforeningen)

Lenke: Lindrende sedering i livets sluttfase (Legeforeningen)

Original tittel: Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

Description:

Retningslinjene er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe ledet av Reidun Førde. Formålet med retningslinjene er å bidra til at pasienter med behandlingsrefraktære plager får tilstrekkelig lindring samtidig som det tilstrebes at sederingen ikke framskynder døden.

Sist faglig oppdatert: 17.06.2014

Tema: Eldre, Anestesiologi

Emner: Smerte, Palliasjon

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk