Palliativ behandling (Legemiddelhåndboka)

Lenke: Palliativ behandling (Legemiddelhåndboka)

Original tittel: T21 Palliativ behandling

Description:

Terapikapitlet gir retningslinjer for valg av legemidler og behandlingsråd for å lindre smerter og andre plager hos alvorlig syke og døende.

Først publisert: 12.02.2020

Sist faglig oppdatert: 16.03.2021

Tema: Anestesiologi

Emner: Palliasjon

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk