Preoperativ faste for voksne (Oslo Universitetssykehus)

Lenke: Preoperativ faste for voksne (Oslo Universitetssykehus)

Original tittel: Preoperativ faste - voksne

Description:

Hensikten er å sikre  forsvarlige og like preoperative fasterutiner. Formålet er å redusere aspirasjonsfaren og fremme pasientens velvære før, under og etter anestesi og kirurgi. Fastens omfang er normalt fra 1-6 timer før pasienten får anestesi eller sedasjon.

Tema: Anestesiologi, Kirurgi

Emner: Kirurgi, Faste

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk