Smerter (Legemiddelhåndboka)

Lenke: Smerter (Legemiddelhåndboka)

Korttittel: Smerter

Original tittel: T20 Smerter

Description:

Luis Romundstad

Dette kapitlet omhandler primært medikamentell, symptomatisk behandling av smerte. I omtalen av smertetilstander der ikke-medikamentell behandling bør gis som et supplement eller alternativ til analgetika, vil slik behandling nevnes kort. Kausal behandling, derimot, dekkes ikke.

Først publisert: 26.05.2020

Tema: Anestesiologi

Emner: Smerte

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk