Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin - til bruk i gruppeveiledning

Lenke: Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin - til bruk i gruppeveiledning

Description:

I veiledningshåndboka er det samlet en del informasjon for de nye legene (LIS = Lege i spesialisering) som kan tenke seg å bli spesialist i arbeidsmedisin, og de som er veiledere i det to-årige gruppebaserte veiledningsprogrammet.

Sist faglig oppdatert: 13.10.2022

Tema: Arbeidsmedisin

Emner: Arbeidsmedisin

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk