Barnemishandling - Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk mishandling

Lenke: Barnemishandling - Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk mishandling

Original tittel: Vold og overgrep mot barn - I: Veileder for helsetjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Først publisert: 30.01.2013

Sist faglig oppdatert: 29.08.2019

Tema: Barn og unge, Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk