Dødsfall hos barn - Veileder for informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning

Lenke: Dødsfall hos barn - Veileder for informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning

Korttittel: Dødsfall hos barn

Original tittel: Veileder for informasjon til pårørende i forbindelse med obduksjon og forskning ved dødsfall hos barn

Sist faglig oppdatert: 04.04.2016

Tema: Barn og unge

Emner: Død, Pårørende

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk