Blodsykdommer - T4, Legemiddelhåndboka

Lenke: Blodsykdommer - T4, Legemiddelhåndboka

Description:

Kapittelet inneholder behandling av anemier, agranulocytose, polycytemi, blødningstilstander, koagulasjonsdefekter, tromboemboliske tilstander. Hastebehandlinger for disseminert intravaskulær koagulasjon og lungeembolisme er også beskrevet. Du finner også nyttige tabeller i kapittelet.

Tema: Blod

Emner: Leukocyttsykdommer

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Norsk legemiddelhåndbok

Språk: Norsk