Ebolaveilederen (FHI)

Lenke: Ebolaveilederen (FHI)

Original tittel: Ebolaveilederen

Description:

Veilederen har som formål å gi helsepersonell tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene av ebola lokalt. Den er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan ha nytte av den.

Tema: CBRNE-Medisin, Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Smittevern

Dokumenttype: Nasjonal veileder, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk